Licencje i świadectwa

LICENCJA EPAL

Dbając o najwyższe standardy, uzyskaliśmy licencję na produkcję palet euro EPAL-1 800x1200 u numerze PL-078. Posiadanie jej gwarantuje Państwu, iż palety są wytrzymałe, mają odpowiednią jakość oraz trwałość, zgodną ze standardami obowiązującymi w branży. Te trzy cechy nie pozostają bez znaczenia podczas transportu i przechowywania towarów. W Unii Europejskiej Licencja EPAL stanowi standard wśród producentów palet.

Kontrola jakości w naszej firmie odbywa się już na etapie doboru komponentów. Odpowiednie wymiary, a zwłaszcza grubość desek 22mm, gwarantują stabilność konstrukcji oraz udźwig do 1500 kg. Stosowane przez nas komponenty drewniane, to świerk oraz sosna. Ponad to zarówno gwoździe, jak i wsporniki paletowe używane w procesie produkcji pochodzą od producentów, którzy posiadają licencję na produkcję komponentów, co także wpływa na jakość palety.

Obecnie znajdujemy się na poziomie II, tzw. samokontroli, która pozwala odpowiednio szybko wyłapywać ewentualne niedoskonałości i natychmiast je niwelować. Jakość to dla nas priorytet, z tego względu zwracamy na nią szczególną uwagę, dbając, aby oferowany produkt spełniał oczekiwania wszystkich, nawet najbardziej wymagających Klientów.ŚWIADECTWO INSTYTUTU TECHNOLOGII DREWNA

Dostosowując się do wymogów wielu branż, każda z naszych palet poddawana jest procesowi obróbki termicznej HT i posiada certyfikat IPPC, poświadczający zgodność warunków techniczno-organizacyjnych w EPALO ze standardami fitosanitarnymi w Unii Europejskiej. Proces ten odbywa się w specjalnie przystosowanej do tego celu oraz posiadanej przez nas suszarni. Na tę okoliczność otrzymaliśmy Świadectwo Instytutu Technologii Drewna o numerze PL-24 792. Jest to jedyny w Polsce organ naukowo-badawczy, którego działalność skupia się wokół zagadnień przerobu drewna, zastosowania, jak i kreowania nowych produktów, opartych na drewnie.

Proces suszenia wyprodukowanych palet pozwala na zredukowanie wilgotności elementów drewnianych do poziomu niższego niż 22%, co jest zgodne ze standardami EPAL. Aby utrzymać taki efekt, w komponencie przez czas minimum 30 minut musi być utrzymana temperatura co najmniej 56°C. Właśnie ten zabieg oznacza, iż paleta została poddana obróbce fitosanitarnej (HT).